Wat te doen als je bedrijf stil komt te liggen?

Na een brand, storm of inbraak heb je als ondernemer materiële schade. Maar het kan ook zijn dat je zaak tijdelijk dicht moet. Dat kost je omzet terwijl je wel je medewerkers moet doorbetalen. Dat risico is te verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering. Let wel goed op de voorwaarden en wees extra alert wanneer je je tegen de gevolgen van wateroverlast wilt verzekeren.

Toeleverancier

Wat als er bedrijfsschade optreedt in geval van een schade bij een toeleverancier waarvan je bedrijf afhankelijk is? En wat wanneer een winkelcentrum moet sluiten door bijvoorbeeld een brand? Als jouw onderneming daar is gevestigd, dan heb je daar last van.

Een bedrijfsschadeverzekering wordt vaak gesloten in combinatie met een inventaris- en goederenverzekering of een gebouwenverzekering. Waar deze producten de materiële schade vergoeden, is de bedrijfsschadeverzekering er voor de gevolgen van deze schade.

Waterschade

De situatie van wateroverlast verdient extra aandacht. Overstromingen als gevolg van een primaire waterkering (direct aan zee of grote rivier) zijn voor een MKB-ondernemer niet te verzekeren.

Verzekeraars verlenen in toenemende mate wél dekking voor het overstromen van secundaire waterkeringen (langs regionale rivieren of kanalen) als het gaat om materiële schade. Niet alle verzekeraars vergoeden op dat moment ook de bijbehorende bedrijfsschade.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Een paar keer per jaar sturen we een update over ontwikkelingen in de markt, wetenswaardigheden waar u zéker van op de hoogte wilt zijn.