VERKOCHT

Lierweg 22 A7
De Lier

Aanvaarding

In overleg
Huurprijs: € 1 200,00 p/m excl BTW

Zeer nette nieuwbouw bedrijfsunit met verdiepingsvloer centraal gelegen in het dorp van De Lier.
De bedrijfsunit maakt deel uit van een modern bedrijfsverzamelgebouw met diverse opslag- en bedrijfsunits.

Bijzonderheden

Bouwjaar

2021

Oppervlakte

Totale oppervlakte gebouw (circa, in m2):

121

Verdeling oppervlakte:

De totale oppervlakte van de bedrijfsunit bedraagt circa 121 m² VVO, als volgt verdeeld:
Bedrijfsruimte: circa 60,5 m² VVO;
1e verdieping: circa 60,4 m² VVO.

Bereikbaarheid

De bedrijfsunit is gelegen nabij het centrum van De Lier en is uitstekend bereikbaar. De kantoorruimte is gelegen nabij de N223 waardoor de diverse uitvalswegen (A4 n A20) snel te bereiken zijn.

Opleveringsniveau

De bedrijfsunit zal casco worden opgeleverd, voorzien van:
- overheaddeur (3,6 m breed en 3,2 m hoog);
- een loopdeur;
- betonnen verdiepingsvloeren;
- begane grond, maximale vloerbelasting 10 kN/m²;
- begane grond, vrije hoogte: 3,7 m;
- 1e verdieping, maximale vloerbelasting 5kN/m²;
- 1e verdieping, vrije hoogte: 3,1 m;
- te openen ramen (HR++);
- aansluiting voor zelf aan te brengen closetcombinatie;
- groepenkast, bestaande uit o.a. krachtstroomgroep.

Parkeren

Er zijn 2 parkeerplaatsen voor de bedrijfsunit aanwezig.

Huurtermijn

De huurtermijn(en) kunnen in onderling overleg worden bepaald.

Servicekosten

Geen, huurder zal rechtstreeks contracten aangaan met de desbetreffende nutsbedrijven voor de levering van gas en elektra.

Zekerheidstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of een waarborgsom storten ter grootte van tenminste 3 maanden huurverplichting.

Bestemming

De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan
‘Kern De Lier’: bedrijventerrein.

Overige condities

Vraagprijs:
€ 245.000,-- k.k.

Notaris:
Nader door koper te bepalen.

Zekerheidsstelling
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting zal koper een waarborgsom of een bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten op rekeningnummer van de instrumenterend notaris of afgeven ten kantore van de instrumenterend notaris. De door koper gestelde waarborgsom/bankgarantie zal van rechtswege als boete verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopovereenkomst en de transportakte, en eventueel verschuldigde overdrachts- en/of omzetbelasting over de onroerende zaak en eventueel verschuldigde omzetbelasting over de roerende zaken, zijn voor rekening van koper.

Aansprakelijkheid: Alle informatie is geheel vrijblijvend, met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Alle opgegeven maten en oppervlakte zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Hulsebosch Makelaardij via 0174 624 111 of stuur ons een e-mail.

Hulsebosch Makelaardij & Assurantiën

Bezoekadres:
Stokdijkkade 13
Naaldwijk

Postadres:
Postbus 60
2670 AB Naaldwijk

Telefoon: 0174 - 62 41 11
Fax: 0174 - 62 07 44
E-mail: hulsebosch@hulsebosch.nl

Makelaardij
Kvk 27218651
Btwnr NL0060.77.869.B.02

Assurantiën
Kvk 27221424
Btwnr NL0060.77.869.B.02