VERKOCHT

Hovenierstraat 116
Naaldwijk

Aanvaarding

In overleg
Koopprijs: € 425 000,00 k.k.

** Te koop aangeboden beleggingsobject / Oplevering in verhuurde staat **

Het betreft een multifunctionele bedrijfsruimte met kantoorruimte totaal groot circa 224 m², gelegen op bedrijventerrein De
Woerd te Naaldwijk. Bedrijventerrein De Woerd is modern van opzet, centraal gelegen in het Westland en met veel branche ondersteunende bedrijven zoals diverse autodealers (o.a. Mercedes-Benz, Opel, Renault, Ford, Kia), de Westlandse Woonboulevard en Gamma, is het hier goed vertoeven.

Bijzonderheden

Energielabel A (geldig tot 30-04-2025).

Beleggingsobject.

Bouwjaar

1998

Oppervlakte

Totale oppervlakte gebouw (circa, in m2):

224

Verdeling oppervlakte:

Oppervlakte
De oppervlakte van de bedrijfs-/kantoorruimte bedraagt totaal circa 224 m² en is als volgt verdeeld:
Bedrijfsruimte: 114 m² VVO;
Kantoorruimte: 110 m²;

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid met de auto is uitstekend. De kantoorruimte is gelegen nabij de Burgemeester Elsenweg (N213) waardoor de diverse uitvalswegen snel te bereiken zijn, waaronder de Veilingroute alsmede het verkeersknooppunt Westerleeplein.

Opleveringsniveau

Het object zal worden opgeleverd in de feitelijke, verhuurde staat (‘as is, where is’). Verhuurinformatie is op aanvraag beschikbaar.

De bedrijfs-/kantoorruimte is voorzien van:
- elektrische overheaddeur;
- begane grond: betonvloer;
- krachtstroom;
- houten verdiepingsvloer;
- kantoorruimte is voorzien van: verwarming, airconditioning, systeemplafonds met ledverlichting en kabelgoten;
- toiletruimte begane grond en eerste verdieping;
- kantine met keuken;
- CV-ketel;
- alarminstallatie.

Parkeren

Er zijn 2 parkeerplaatsen.

Bestemming

De bedrijfs-/kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein De Hoge Woerd’ en heeft als bestemming 'Gemengd - bedrijf tot en met categorie 3.2'.

Overige condities

Notaris:
Nader door koper te bepalen.

Betaling:
Betaling zal gelijktijdig met de eigendomsoverdracht plaatsvinden ten kantore van instrumenterend notaris.

Kosten:
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopovereenkomst en de transportakte, en eventueel verschuldigde overdrachts- en/of omzetbelasting over de onroerende zaak en eventueel verschuldigde omzetbelasting over de roerende zaken, zijn voor rekening van koper.

Zekerheidsstelling:
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting zal koper een waarborgsom of een bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten op rekeningnummer van de instrumenterend notaris of afgeven ten kantore van de instrumenterend notaris. De door koper gestelde waarborgsom/bankgarantie zal van rechtswege als boete verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet.

Aansprakelijkheid: Alle informatie is geheel vrijblijvend, met zorg samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Alle opgegeven maten en oppervlakte zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Meer informatie: Neem vrijblijvend contact op met Hulsebosch Makelaardij via 0174 624 111 of stuur ons een e-mail.

Hulsebosch Makelaardij & Assurantiën

Bezoekadres:
Stokdijkkade 13
Naaldwijk

Postadres:
Postbus 60
2670 AB Naaldwijk

Telefoon: 0174 - 62 41 11
Fax: 0174 - 62 07 44
E-mail: hulsebosch@hulsebosch.nl

Makelaardij
Kvk 27218651
Btwnr NL0060.77.869.B.02

Assurantiën
Kvk 27221424
Btwnr NL0060.77.869.B.02